Yhteenvetoja Strath-tutkimuksista

 

Huom. alkuperäiset tutkimukset tilattavissa Bio-Strath AG:ltä

 

Bio-Strath AG on valmistanut vuodesta 1961 lähtien luonnonmukaisia Bio-Strath¨ -ravintolisiä. Tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota raaka-aineiden puhtauteen ja niiden luonnollisia tehoaineita säästäviin valmistusmenetelmiin. Mitään lisäaineita kuten säilöntäaineita tai keinotekoisia väri- tai makuaineita ei käytetä.

Sellaisenaankin ravinteikkaaseen ravintohiivan (Saccharomyces cerevisiae) yhdistetään kymmeniä  tarkoin valittuja yrttejä. Kun yrttihiivaa käytetään, hiivan solukalvot rikkoutuvat (plasmolyysi) ja soluihin sitoutuneet vitaaliaineet vapautuvat. Valmiissa tuotteessa ne ovat luonnollisina, tasapainoisina määrinä ja elimistölle optimaalisesti hyödynnettävässä muodossa.

Strath-yrttihiivan terveysvaikutuksista on julkaistu yli 35 tutkimusta. Ne osoittavat sen terveyshyödyt mm. seuraavilla alueilla:

 

Vastustuskyky / influenssan tyyppiset infektiot

Kartoittavassa kenttätutkimuksessa 232 osallistujaa jaetiin neljään ryhmään, joista yksi nautti nestemäistä yrttihiivaa, toinen tablettimuotista yrttihiivaa, kolmas sai influenssarokotuksen ja neljäs toimi verrokkiryhmänä.

Kaksi yrttihiivaa nauttinutta ryhmää sai muita paremmat tulokset yleiskunnossa, keskittymiskyvyssä ja stressinkestossa. He tunsivat olonsa muita elinvoimaisemmaksi ja vähemmän väsyneeksi. Lisäksi heille kirjattiin muita vähemmän työstä poissaoloja testijaksolla.

 

Joller P., [Influenza and colds in winter – prophylaxis with a food supplement in comparison with the influenza vaccination. Studies on therapeutic effect of an herbal yeast supplement (Bio-Strath¨ Food Supplement)], Schweizerische Zschr. GanzheitsMedizin 1996; 8 (5): 225–230

 

 

83 lapsen ja nuoren terveyttä ja käytöstä tarkkailtiin kuuden kuukauden ajan. Iältään 4–18 -vuotiaat lapset kävivät koulua, joka on tarkoitettu erityisopetusta vaativille. Tarkkailujakson aikana oppilailla havaittiin vähemmän flunssaoireita (yskää, nuhakuumetta) kuin samaan aikaan muualla Sveitsissä. Myönteisiä tuloksia havaittiin myös oppilaiden keskittymiskyvyssä, ärsyyntyvyydessä, jaksamisessa ja aggressiivisuudessa.

 

Joller P., The effect of a food supplement on the behaviour and health of schoolchildren in a school for children with special needs, Schweizerische Zeitschrift fŸr Heilpädagogik 2005; 11 (9): 38–43

 

 

Parempi keskittymiskyky – parempi suorituskyky

60 henkilöä osallistui 12 viikon ajan kaksoissokkotestiin, jossa tutkittiin yrttihiivan vaikutusta keskittymis- ja suorituskykyyn. Tutkittavia osa-alueita olivat keskittymiskyky, väsymyksen tunne, reaktionopeus, jännittyneisyys, fyysinen ja psyykkinen suorituskyky, vastustuskyky ja virkeys. Yrttihiivaa nauttineiden tulokset paranivat keskimäärin 64 %, plaseboryhmän 10 %.

 

Därling E., Bio-Strath¨ and increased efficiency, a double-blind study with Bio-Strath¨ Food Supplement on 60 test subjects, SWISS PHARMA 1981; 11: 27–37

 

 

24 koululaista käsittävä testi osoitti, että yrttihiivan nauttiminen kolmen kuukauden ajan auttoi parantamaan oppimistuloksia (korkeammat arvosanat) sekä vähentämään poissaoloja.

 

Neukomm M., Increasing powers of concentration, a school trial with 24 secondary school pupils, 1968

 

Tarkkaavaisuushäiriöt ADD/ADHD

18 tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivää lasta osallistui testiin, jonka aikana he nauttivat yrttihiivaa. Vaikutuksia arvioivat lääkärit, vanhemmat ja opettajat. Lisäksi lapsille tehtiin audiovisuaalinen testi. Merkittävää myönteistä kehitystä havaittiin enemmällä kuin 2/3 lapsista impulsiivisuudessa, tarkkaavaisuudessa ja keskittymiskyvyssä. Lisäksi lasten terveys koheni; lapset olivat vähemmän väsyneitä ja kaikin puolin elinvoimaisempia. Myös sosiaalisessa kanssakäynnissä ja käyttäytymisessä sekä koulussa että kotona havaittiin myönteisiä muutoksia.

 

Känig S., Joller P., The influence of a food supplement on the behaviour of children with attention deficit disorders (ADD/ADHD), Application study with the herbal yeast product Bio-Strath¨, Pädiatrie 2006; 1: 1–4

Bio-Strath AG, CH 8032 Zurich, Switzerland, www.bio-strath.ch, info@bio-strath.ch, tel. +41 44 250 71 00 July 2014

 

Sädehoito / Kemoterapia / Toipilaat

 

40 lääkehoidossa olevaa syöpäpotilasta osallistui useammalla syöpäklinikalla järjestettyyn avoimeen, ei satunnaistettuun testiin. Osallistujat jaettiin pareihin, joihin osapuolien taudinkuva, ikä, sukupuoli ja hoito olivat mahdollisimman samankaltaiset. Toinen parin osapuoli sai yrttihiivaa, toinen ei. Lopullisessa arvioinnissa analysoitiin seitsemän parin tulokset. Tarkoituksena oli selvittää, onko yrttihiivalla vaikutusta syöpäpotilaan elämänlaatuun hoidon aikana. Yrttihiivaa nauttineet saivat muita paremmat tulokset kuudessa yhdeksästä oirealueesta, joilla katsottiin olevan merkitystä kliinisiin muutoksiin (esim. huono olo, väsymys, unen laatu ja ruokahaluttomuus).

 

Huber U., Joller P., Supportive treatment with an herbal yeast product during oncological systemic therapy; field trial in an oncology group practice regarding quality of life, Schweizer Krebsbulletin, No. 4, 2011

 

 

177 sädehoitoa saavaa syöpäpotilasta osallistui testiin, jossa tutkittiin hoidon aikana ja sen jälkeen nautitun yrttihiivan vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen, ruokahaluun ja painoon sekä hemoglobiiniin. Myönteistä vaikutusta havaittiin kaikilla mitatuilla osa-alueilla.

Yrttihiiva vahvistaa elimistöä toipilasaikana leikkauksen tai sairauden jälkeen. Valmiste myös normalisoi kehontoimintoja (homeostaasia) ja parantaa elämisen laatua.

 

Schwarzenbach F. H., Brunner K. W., Natural food supplement during convalescence. Double-blind study with an herbal yeast product (Bio-Strath¨) of 177 cancer patients receiving radiation therapy, Schweizerische Zschr. GanzheitsMedizin 1996; 8 (6): 266–273

 

Osteoporoosi (luukato)

 

Yrttihiivan vaikutusta osteoporoosin kehittymiseen tutkittiin fysiopatologiaan erikoistuneessa laboratoriossa Firenzen yliopistossa. Tutkimuksessa havaittiin yrttihiivan lisäävän luunmuodostukselle tärkeiden proteiinien OPG:n ja RUNX2:n muodostumista. Tutkimuksessa havaittiin yrttihiivalla olevan positiivista vaikutusta luumassaa muodostavien solujen (osteoblastien) lisääntymiseen ja elinvoimaisuuteen ja toisaalta vähentävän luumassaa hajottavien solujen (osteoklastien) tuotantoa. Näin ollen voitaisiin päätellä yrttihiivan soveltuvan hyvin täydentämään luumassaa lisäävää hoitoa.

 

Monici M. et al., Herbal yeast plasmolysate promotes the osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells; in-vitro study with Bio-Strath¨ Food Supplement and Bio-Strath¨ Drops, LÕIntegratore Nutrizionale 2001; 14 (1): 37–42

 

Raskaudenaikaiset hemoglobiinitasot

 

Testissä, jossa tarkkailtiin 31 raskaana olevaa naista, havaittiin yrttihiivan pitävän raskauden aikana hemoglobiinitasot vakaina ilman rauta- tai muita ravintolisiä. Yrttihiivaa käyttäneet tunsivat muutenkin olonsa aiempaa paremmaksi ja virkeämmäksi.

Yrttihiiva toimii elimistössä katalysaattorin tavoin auttaen sitä hyödyntämään tehokkaammin ravinnon sisältämän raudan.

 

Leffler L., Leffler T., Joller P., Haemoglobin levels during pregnancy, observational study on the effect of Bio-Strath¨ Food Supplement on the haemoglobin levels of pregnant women, Schweizerische Zschr. GanzheitsMedizin 2000; 12 (6): 327–328

 

 

Geriatriset ongelmat

 

Kahdessa kaksoissokkotestissä tutkittiin yrttihiivan vaikutusta lyhytkestoiseen muistiin, palautumiskykyyn / verenkiertoon (ergometri), väsyneisyyteen, huimaukseen, henkiseen valppauteen, uneen, emotionaaliseen vakauteen ja apaattisuuteen.

Toiseen testiryhmään kuului 184 ikääntynyttä henkilöä ja toiseen 75 alkavasta Alzheimerin taudin kärsivää. Molemmissa ryhmissä havaittiin yrttihiivaa nauttineilla myönteistä kehitystä kaikilla yllä mainituilla osa-alueilla.

 

Pelka R. B., Pre-geriatric study, results of a double-blind study with Bio-Strath¨ in patients with pre-geriatric problems, NOTABENE MEDICI, No. 3 and 4, 1990 Pelka R. B., Leuchtgens H., Pre-Alzheimer study, results of a double-blind study with Bio-Strath¨ in pre-Alzheimer patients, ARS MEDICI, No. 1, 1995

 

 

 

 

 


Paluu etusivulle