©
Copyright: Suomen Bioteekki Oy

Alfalipoiinihappo – enemmän kuin antioksidantti

Alfalipoiinihappo on ihmiselimistölle elintärkeä B-vitamiinin kaltainen aine, jota voisi kutsua "universaaliksi antioksidantiksi" poikkeuksellisen monipuolisen vaikutuksensa vuoksi. Elimistö muodostaa itse jonkin verran alfalipoiinihappoa, mutta se kuluu saman tien aineenvaihduntaprosesseihin. Siksi sen antioksidanttinen ja terapeuttinen vaikutus sekä muut positiiviset vaikutukset, kuten muistin paraneminen ja energisyyden lisääntyminen, voidaan saavuttaa vain täydentämällä elimistön omaa tuotantoa lisäravinteen avulla.

Täydennyslisä on tarpeen myös sen vuoksi, että alfalipoiinihappoa saa ruoan mukana hyvin niukasti. Sitä on jonkin verran vihreissä kasviksissa, oluthiivassa ja punaisessa lihassa, varsinkin sisäelimissä, mutta esimerkiksi pinaattia, jossa sitä on suhteellisen paljon, pitäisi syödä useita kiloja päivässä.

Kolmas huomioitava seikka on ikääntyminen: Elimistön kyky muodostaa alfalipoiinihappoa alkaa vähetä suhteellisen varhain aikuisiässä – valitettavasti juuri silloin kun sen merkitys ihmiselle kasvaa.

Tehokas imeytyjä

Alfalipoiinihappo on sekä rasva- että vesiliukoinen ja toimii sen vuoksi aktiivisesti sekä solujen sisä- että ulkopuolella. Pienimolekyylisenä ja silti rasvaliukoisena se pystyy kulkeutumaan jopa aivoihin ja muihin keskushermoston osiin.Yli puolet aivojen painosta on helposti hapettuvaa rasvaa, joka on herkkää solujen hapettumisesta aiheutuville hermostovaurioille. Veri-aivoeste, joka yleensä estää haitallisten aineiden ja mikrobien läpipääsyn hiussuonista aivokudokseen, estää myös immuunipuolustukselle tärkeiden lymfosyyttien eli imusolujen ja vasta-aineiden pääsyn keskushermostoon; vasta kun tulehdus on murtanut veri-aivoesteen, avautuu tie myös immuunipuolustukselle. Toisin sanoen sama systeemi, joka estää infektion pääsyn keskushermostoon, vaikeuttaa myös parantumista. Alfalipoiinihapon kyky ohittaa veri-aivoeste ja lisäksi läpäistä solukalvo tekee siitä tehokkaan hermostoa suojaavan antioksidantin (1).

Voimakas antioksidantti

Vapaat radikaalit ovat osasyynä ikääntymiseen ja lukuisiin sairauksiin. Ne vaurioittavat elimistölle tärkeitä hiilihydraatteja, proteiineja, entsyymejä ja DNA:ta sekä energiantuotannolle tärkeitä mitokondrioita samoin kuin solukalvoja, joiden rasvahapot hapettuvat eli härskiintyvät. Antioksidantit, esimerkiksi karoteenit sekä C- ja E-vitamiini, ovat elimistön suoja radikaaleja vastaan. Ne reagoivat kemiallisesti tekemällä radikaaleja vaarattomiksi, mutta samalla ne menettävät toimintakykynsä. Useimmista muista antioksidanteista poiketen alfalipoiinihappo pysyy pitkään toimintakykyisenä ja vaikuttaa tehokkaasti hyvin monenlaisiin radikaaleihin, minkä ansiosta sen antioksidanttisuoja on sekä laajempi että kestävämpi (2).

Kierrättää antioksidantteja

 

Yksi alfalipoiinihapon erikoisia ominaisuuksia on sen kyky "kierrättää" muita antioksidantteja, varsinkin C-vitamiinia, palauttamalla ne jälleen aktiiviseen muotoon. Lisäksi alfalipoiinihappo aktivoi energia-aineenvaihdunnalle tärkeän ubikinonin (Q10) tuotantoa ja lisää E-vitamiinin aktiivisuutta. Tämä perustuu mm. alfalipoiinihapon kykyyn muuttua hapettuneesta muodosta pelkistyneeseen (dihydro-) muotoon ja tarvittaessa päinvastoin; molemmat muodot toimivat antioksidanttina (1, 2).

Lisää energisyyttä

Alfalipoiinihapolla on olennainen osa energiantuotannossa. Se toimii tärkeänä koentsyyminä pyruvaatin eli palorypälehapon muuttamisessa asetyylikoentsyymi A:ksi, josta muodostuu sitruunahappo- eli Krebsin kierron kautta ATP:tä (3). ATP (adenosiinitrifosfaatti) on solujen mitokondrioihin varastoitua "polttoainetta", josta vapautuu tarpeen mukaan energiaa. ATP:n muodostuminen ja hajoaminen on jatkuva ja nopea prosessi; esimerkiksi täysillä juoksevan ihmisen ATP-varastot riittäisivät vain muutaman sekunnin ajaksi. Mitä täydempiä ATP-varastot ovat, sitä paremmin solut, hermosto ja koko keho pystyvät suoriutumaan tehtävistään. Alfalipoiinihappo ei ole suoraan keskushermostoa stimuloiva piriste, kuten esimerkiksi kofeiini, joten se on elimistölle täysin luonnollinen keino lisätä energisyyttä.

Alentaa verensokeria

Alfalipoiinihappo on erityisen sopiva diabeetikoille: Se lisää glukoosin imeytymistä lihaksissa, parantaa insuliinivastetta (4) ja säätelee glukoosin vapautumista maksasta (5). Tähän tehtävään osallistuvat alfalipoiinihapon ohella mm. magnesium, vanadiini ja kromi (6). Verensokerin laskiessa haitallinen glykaatio vähenee. Veren korkean glukoosipitoisuuden aiheuttama glykaatio on elintärkeisiin komponentteihin, varsinkin proteiineihin, vaikuttava reaktio ja merkittävä diabetekseen liittyvien sairauksien aiheuttaja (7). Muiden haitallisten vaikutusten lisäksi se nopeuttaa ihon ja koko elimistön vanhenemista, vaurioittaa hermosoluja ja altistaa verisuonisairauksille. Alfalipoiinihappoa onkin jo pitkään käytetty menestyksellisesti suurehkoina annoksina (yli 300 mg) hoidettaessa diabeteksesta johtuvia oheissairauksia, mm. silmänpohjan rappeutumaa ja diabeettista ääreishermosairautta (neuropatiaa) (8).


Suojaa raskasmetallien haitoilta

Alfalipoiinihappo on tehokas raskasmetallihaittoja vähentävä detoksifikantti, joka muuttaa haitallisia vapaita metalli-ioneja vaarattomaan muotoon kelatoimalla eli yhdistämällä niitä aminohappoihin. Sen ansiosta alfalipoiinihappo alentaa myrkyllisten metallien sekä liiallisen kuparin pitoisuuksia elimistössä. Esimerkiksi lyijy, kadmium ja elohopea neurotoksisina aineina vaurioittavat keskus- ja ääreishermostoa sekä maksaa ja munuaisia (9). Lyijyaltistuksen on todettu aiheuttavan varsinkin lapsilla älykkyysosamäärän laskua jo suhteellisen pieninä pitoisuuksina. Alfalipoiinihapon kyky poistaa lyijyä kohdistuu merkittävällä tavalla aivoihin (10).

Metalleja kelatoivaan ominaisuuteen perustuu myös yksi alfalipoiinihapon sydän- ja verisuonisairauksia ehkäisevistä vaikutuksista: se suojaa LDL-kolesterolia kuparin hapettavalta vaikutukselta (11). Tämä ns. paha kolesteroli on verisuonille haitallinen vain hapettuneessa muodossa. Liiallisen kuparin arvellaan olevan osasyy myös Alzheimerin taudin ja prionisairauksien (esim. Creuzfeldt-Jakobin taudin) kehittymiseen (12).

Alfalipoiinihappolisästä on hyötyä myös tupakoitsijoille, jotka altistuvat tavallista suuremmille kadmiumpitoisuuksille (13), sekä amalgaamisaneerausten yhteydessä, sillä se vähentää elohopea-altistumisen haittoja (14). Alfalipoiinihappo vähentää lisäksi alkoholin neurotoksista vaikutusta aivoissa (15).

 

 

 

Suojaa hermostoa,

parantaa keskittymiskykyä ja muistia

Toisin kuin aikaisemmin uskottiin, voivat hermosolut tietyissä olosuhteissa uusiutua – jopa aivokuoressa, jossa mm. päätöksenteko ja oppiminen tapahtuvat. Alfalipoiinihappo on tehokas antioksidantti, joka pystyy ehkäisemään ja korjaamaan hermoston epänormaalisuuksia, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä hermosoluvaurioita aivoissa (16). Se edistää ja suojaa aivojen ja muun hermoston toimintaa muun muassa stimuloimalla hermokasvutekijää (NGF, Nerve Growth Factor) (17), jolla on tärkeä merkitys neuroneille eli hermosoluille erityisesti aivojen etuosassa. Jos NGF:ää on liian vähän, hermosolun viejähaarake eli aksoni surkastuu, ja siihen liittyvän neuronin itsetuho (apoptoosi) käynnistyy.

Alfalipoiinihappo auttoi rottia suorittamaan muistamista vaativia tehtäviä paremmin estämällä vapaiden radikaalien hapettavaa vaikutusta ja aktivoimalla hermostoa suojaavia tärkeitä antioksidantti-entsyymejä sekä tehostamalla ATP:tä tuottavien mitokondrioiden toimintaa (18). Alfalipoiinihappoa saaneiden ikääntyvien eläinten muisti parani jopa paremmalle tasolle kuin nuorilla eläimillä, joille ei annettu alfalipoiinihappoa (19).

Hidastaa vanhenemista

Ikääntymisen myötä energiaa tuottavien mitokondrioiden määrä soluissa alenee ja niiden aktiivisuus laskee, ja samalla koko elimistön energiantuotanto vähenee. Sen seurauksena solutoiminta hidastuu, energisyys katoaa ja terveys heikkenee. Alfalipoiinihappo nostaa glutationipitoisuutta, mikä aikaansaa tehokkaan hermostoa suojaavan vaikutuksen. Glutationi on tärkein solunsisäinen antioksidantti, jolla on vaikutusta myös hermoviestien välittymisessä. Glutationin väheneminen voi johtaa mitokondrioiden toimintahäiriöihin ja hermosolujen tuhoutumiseen (20).


Alfalipoiinihappoa on kokeiltu lupaavin tuloksin Parkinsonin, Alzheimerin ja MS-taudin hoidossa ja ehkäisyssä. Sen on todettu estävän Alzheimerin taudin osasyynä pidetyn, vapaiden radikaalien muodostumista stimuloivan beeta-amyloidin toimintaa (21) ja lievittävän MS- eli pesäkekovettumatautiin liittyvää aivo-selkäydintulehdusta (autoimmuunia enkefalomyeliittiä) (22, 23). Epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu antioksidanttien yhteys myös dementiatapausten esiintymiseen (24).

Alfalipoiinihappo ehkäisee ihon ennenaikaista vanhenemista ja ryppyjen muodostumista suojaamalla ihon kimmoisuudelle tärkeitä proteiineja, varsinkin kollageenia, sekä vähentämällä auringon ultraviolettisäteiden vanhentavaa vaikutusta (25). Alfalipoiinihappo hidastaa myös ikääntymisen aiheuttamaa kuulon heikkenemistä (26).


Turvallisuus ja annostus

Säännölliseen käyttöön sopiva annostus alfalipoiinihappoa on yli 30-vuotiaille yksi 100 mg:n kapseli päivässä; nuoremmille riittää yksi kapseli joka toinen päivä. Annostusta voi tarpeen mukaan lisätä tilanteissa, joissa vaaditaan tavallista voimakkaampi vaikutus, sillä alfalipoiinihappo on tutkimusten ja vuosikymmenten kokemusten perusteella turvallinen ja hyvin siedetty suurinakin annoksina. Alfalipoiinihappoa on käytetty 2-tyypin diabeteksen yhteydessä 600-1200 mg päivässä useiden viikkojen ja jopa kuukausien ajan (27, 28, 29).

 1. Packer L, Tritschler HJ, Wessel K. Neuroprotection by the metabolic antioxidant alpha-lipoic acid. Free Radic Biol Med 1997;22(1-2):359-78
 2. Packer L, Witt EH, Tritschler HJ: Alpha-Lipoic acid as a biological antioxidant. Free Radic Biol Med 1995 Aug;19(2):227-50)
 3. David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry; Worth Publishers, New York 2000
 4. Eason RC, Archer HE, Akhtar S, Bailey CJ: Lipoic acid increases glucose uptake by skeletal muscles of obese-diabetic ob/ob mice. Diabetes Obes Metab 2002 Jan;4(1):29-35.
 5. Anderwald C, Koca G, Furnsinn C, Waldhausl W, Roden M: Inhibition of glucose production and stimulation of bile flow by R (+)-alpha-lipoic acid enantiomer in rat liver. Liver 2002 Aug;22(4):355-62).
 6. McCarty MF, Rubin EJ: Rationales for micronutrient supplementation in diabetes. Med Hypotheses 1984 Feb;13(2):139-51.
 7. Bierhaus A, Chevion S, Chevion M, Hofmann M, Quehenberger P, Illmer T, Luther T, Berentshtein E, Tritschler H, Muller M, Wahl P, Ziegler R, Nawroth PP: Advanced glycation end product-induced activation of NF-kappaB is suppressed by alpha-lipoic acid in cultured endothelial cells. Diabetes. 1997 Sep;46(9):1481-90.
 8. Haak E, Usadel KH, Kusterer K, Amini P, Frommeyer R, Tritschler HJ, Haak T: Effects of alpha-lipoic acid on microcirculation in patients with peripheral diabetic neuropathy. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2000;108(3):168-74
 9. Sivaprasad R, Nagaraj M, Varalakshmi P: Lipoic acid in combination with a chelator ameliorates lead-induced peroxidative damages in rat kidney. Arch Toxicol 2002 Aug;76(8):437-41.
 10. Pande M, Flora SJ. Lead induced oxidative damage and its response to combined administration of alpha-lipoic acid and succimers in rats. Toxicology 2002 Aug 15;177(2-3):187-96)
 11. Lodge JK, Traber MG, Packer L: Thiol chelation of Cu2+ by dihydrolipoic acid prevents human low density lipoprotein peroxidation. Free Radic Biol Med 1998 Aug;25(3):287-97
 12. Sheline CT, Choi EH, Kim-Han JS, Dugan LL, Choi DW: Cofactors of mitochondrial enzymes attenuate copper-induced death in vitro and in vivo. Ann Neurol 2002 Aug;52(2):195-204
 13. Bludovska M, Kotyzova D, Koutensky J, Eybl V: The influence of alpha-lipoic acid on the toxicity of cadmium. Gen Physiol Biophys 1999 Oct;18 Spec No:28-32.
 14. Keith RL, Setiarahardjo I, Fernando Q, Aposhian HV, Gandolfi AJ: Utilization of renal slices to evaluate the efficacy of chelating agents for removing mercury from the kidney.Toxicology 1997 Jan 15;116(1-3):67-75)
 15.  

 16. Pirlich M, Kiok K, Sandig G, Lochs H, Grune T: Alpha-lipoic acid prevents ethanol-induced protein oxidation in mouse hippocampal HT22 cells. Neurosci Lett 2002 Aug 9;328(2):93-6
 17. Arivazhagan P, Shila S, Kumaran S, Panneerselvam C. Effect of DL-alpha-lipoic acid on the status of lipid peroxidation and antioxidant enzymes in various brain regions of aged rats. Exp Gerontol 2002 Jun;37(6):803-11.
 18. Murase K, Hattori A, Kohno M, Hayashi K: Stimulation of nerve growth factor synthesis/secretion in mouse astroglial cells by coenzymes. Biochem Mol Biol Int 1993 Jul;30(4):615-21
 19. Liu J, Head E, Gharib AM, Yuan W, Ingersoll RT, Hagen TM, Cotman CW, Ames BN: Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial decay and RNA/DNA oxidation: partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine and/or R-alpha -lipoic acid. Proc Natl Acad Sci U S A 2002 Feb 19;99(4):2356-61
 20. Stoll S, Hartmann H, Cohen SA, Muller WE: The potent free radical scavenger alpha-lipoic acid improves memory in aged mice: putative relationship to NMDA receptor deficits. Pharmacol Biochem Behav 1993 Dec;46(4):799-805
 21. Bharat S, Cochran BC, Hsu M, Liu J, Ames BN, Andersen JK: Pre-treatment with R-lipoic acid alleviates the effects of GSH depletion in PC12 cells: implications for Parkinson's disease therapy. Neurotoxicology 2002 Oct;23(4-5):479-86
 22. Zhang L, Xing GQ, Barker JL, Chang Y, Maric D, Ma W, Li BS, Rubinow R.Alpha-lipoic acid protects rat cortical neurons against cell death induced by amyloid and hydrogen peroxide through the Akt signalling pathway. Neurosci Lett 2001 Oct 26;312(3):125-8
 23. Marracci GH, Jones RE, McKeon GP, Bourdette DN: Alpha lipoic acid inhibits T cell migration into the spinal cord and suppresses and treats experimental autoimmune encephalomyelitis. J Neuroimmunol 2002 Oct;131(1-2):104-14
 24. Marracci GH, Jones RE, McKeon GP, Bourdette DN: Alpha lipoic acid inhibits T cell migration into the spinal cord and suppresses and treats experimental autoimmune encephalomyelitis. J Neuroimmunol 2002 Oct;131(1-2):104-14
 25. Grundman M, Grundman M, Delaney P: Antioxidant strategies for Alzheimer's disease. Proc Nutr Soc 2002 May;61(2):191-202
 26. Podda M, Grundmann-Kollmann M: Low molecular weight antioxidants and their role in skin ageing. Clin Exp Dermatol 2001 Oct;26(7):578-82
 27. Seidman MD, Khan MJ, Bai U, Shirwany N, Quirk WS: Biologic activity of mitochondrial metabolites on aging and age-related hearing loss. Am J Otol 2000 Mar;21(2):161-7
 28.  

   

   

 29. Evans JL, Heymann CJ, Goldfine ID, Gavin LA: Pharmacokinetics, tolerability, and fructosamine-lowering effect of a novel, controlled-release formulation of alpha-lipoic acid. Endocr Pract 2002 Jan-Feb;8(1):29-35
 30. Ruhnau KJ, Meissner HP, Finn JR, Reljanovic M, Lobisch M, Schutte K, Nehrdich D, Tritschler HJ, Mehnert H, Ziegler D: Effects of 3-week oral treatment with the antioxidant thioctic acid (alpha-lipoic acid) in symptomatic diabetic polyneuropathy. Diabet Med 1999 Dec;16(12):1040-3
 31. Ziegler D, Schatz H, Conrad F, Gries FA, Ulrich H, Reichel G: Effects of treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid on cardiac autonomic neuropathy in NIDDM patients. A 4-month randomized controlled multicenter trial (DEKAN Study). Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie. Diabetes Care 1997 Mar;20(3):369-73

 

Sanastoa

Antioksidantti; haitallista hapettumista estävä aine

DNA; deoksiribonukleiinihappo, solujen perinnöllisyyttä välittävä aine, joka osallistuu geneettisesti ohjattujen toimintojen ylläpitoon solussa

Koentsyymi; entsyymin aktiivisuudelle välttämätön proteiiniin sitoutunut ryhmä; useimmat aineenvaihduntareaktioissa vaikuttavat koentsyymit ovat B-vitamiineja

Radikaalit; reaktiivisia happiyhdisteitä, jotka vaurioittavat elintärkeitä komponentteja

Glykogeeni; energiantuotannossa käytettävä, etenkin maksaan ja lihassoluihin varastoituva hiilihydraatti

Mitokondriot; soluelimiä, jotka muuttavat ravintoaineisiin sidotun kemiallisen energian ATP:ksi, joka on pääasiallinen solujen tarvitsema energianlähde

Entsyymi; proteiini, joka kiihdyttää (katalysoi) tai ylläpitää aineenvaihduntareaktioita

Veri-aivoeste; niiden tekijöiden summa, jonka vaikutuksesta useimmat aineet siirtyvät aivoissa hiussuonista kudokseen huomattavasti hitaammin kuin muissa kudoksissa

Hapettuminen ja pelkistyminen; reaktioita, joissa jokin atomi tai molekyyli menettää (hapettuu) tai vastaanottaa (pelkistyy) elektroneja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfalipoiinihappo:

- elimistölle välttämätön vitamiinin kaltainen aine

- muodostuu elimistössä, mutta niukasti

- sekä rasva- että vesiliukoinen

- pystyy muuntumaan elimistössä
kahden eri aktiivisen muodon
välillä

Alfalipoiinihapon vaikutuksia:

Poistaa raskasmetalleja

Parantaa muistia ja lisää keskittymiskykyä

Suojaa hermostoa ja aivoja

Lisää energisyyttä

Monitehoinen superantioksidantti

Kierrättää antioksidantteja

Alentaa verensokeria ja kolesterolia

Hidastaa vanhenemista

Ehkäisee ihoryppyjä

Käyttäjäryhmiä:

Kaikki, jotka haluavat parantaa energisyyttä sekä keskittymiskykyä ja muistia

Urheilijat, kuntoilijat

Ikääntyvät (30+)

Vanhukset

Diabeetikot

Toipilaat ja kroonisesti sairaat

Käyttäjäkokemuksien mukaan alfalipoiinihappo auttaa myös:

Käyttömääriä:

Yleiskäyttö antioksidanttina:

100 mg päivässä

Yli 60-vuotiaat:

200 mg päivässä

Tilapäinen lisäenergian tarve:

200 - 400 mg päivässä

Maksan puhdistuskuuri:

100 mg 3 - 4 kertaa päivässä 1 - 2 viikon ajan

Raskasmetallien poisto ja amalgaamisaneeraus:

100 mg 3 - 4 tunnin välein (myös yöllä) viiden päivän ajan;

2 päivän tauon jälkeen uusi 5 päivän kuuri

Diabetes, syöpä, dementia, Alzheimer, sydän- ja aivohalvauksesta toipuminen:

400 - 600 mg päivässä


© Copyright: Suomen Bioteekki Oy


ETUSIVULLE